Despre proiectul „Dotarea Metal Techniks SRL”

Titlu proiect: „Dotarea Metal Techniks SRL”

Cod SMIS: 138222

Beneficiar: METAL TECHNIKS SRL

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea durabila a societatii METAL TECHNIKS S.R.L. in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat prin imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane, cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite, extinderea retelei teritoriale si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing.

Scopul proiectului: dezvoltarea durabila a societatii prin achizitia de utilaje si software performante, necesare in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat, servicii de certificare ISO, certificare proces sudare, activitati de internationalizare, servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.

Obiective specifice:

 • Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea cu utilaje si software performante, necesare in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat, in decurs de doi ani de la semnarea contractului de finantare.
 • Crearea unui colectiv de profesionisti – prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala continua – se vor crea 2 noi locuri de munca permanente (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, acestea fiind mentinute cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei.
 • Organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia prin mijloace precum: comunicate de presa, afis A2, placa permanenta, etichete autocolante pentru bunurile achizitionate - in primul an de la semnarea contractului de finantare.


 • Rezultatele proiectului: Baza materiala imbunatatita, prin utilaje, software si servicii achizitionate, semnarea a doua (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) precum si materiale de informare si publicitate realizate si difuzate catre public.

  Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea economica la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea si regiunii Sud-Vest Oltenia, in acord cu standardele europene. locale si regionale in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat, adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a doua noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.

  Locul de implementare: Municipiul Ramnicu Valcea, Str. Depozitelor nr. 18 (cladirile C1, C2 si C3) si str. Depozitelor nr. 20 (cladirile C1 si C3), jud. Valcea, Regiunea Sud-Vest Oltenia, România.

  Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): valoare totală 2.345.469,71 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile 1.224.782,75 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 1.041.065,35 lei si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul National 183.717,40 lei. Data începerii şi finalizării proiectului: 01.03.2020– 30.06.2023

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020